Duó-Kontír Bt.

... a könyvelés otthona ...

Adózás rendje

ART Adózás rendje – 2003. évi XCII. tv.

A gazdálkodó szervezetek 2018. január elsejétől kötelező Cégkapu regisztráció után 2019. január 1-től kizárólag cégkapun keresztül intézhetik adóügyeiket a NAV-nál, az Ügyfélkapu helyett.
Hatósági ügyintézés 2018. január 1-től az ePapír felületen történik.

Adóhatósági igazolási kérelem csak elektronikus úton kezdeményezhető az IGAZOL nevű

nyomtatványon.

A nemleges adó-, illetve a nemleges együttes adóigazolások bemutatása helyett

elegendő, ha az adózó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA).

 

NAV folyószámlán mutatkozó tartozásnál fizetési halasztást vagy részletfizetést azokra az adónemekre, melyek a magánszemélytől kerülnek levonásra (szja, eg.bizt., nyugdíjbizt.) nem lehet kérni.

NAV folyószámlán mutatkozó túlfizetés átvezetésének esedékessége a beadástól számított 30 nap, kivéve Áfánál, ott 75 nap.

Összevont adóutalásnál az EFER rendszer használható, ha a számlavezető bank tagja.

 

Adószám felfüggesztéssel jár (24/A.§), amely következménye, hogy adólevonásra (ÁFA) nem jogosult:

– Ha 180 napnál régebbi adó tőketartozás vagy elmulasztott adóbevallás van.

– Ügyvezető megbízatása lejárt.

– Székhelyen nincs cégtábla.

Az adószám felfüggesztésről semmilyen értesítést nem küldenek! Esetleg az NAV honlapon

lehet megnézni. A Cégbíróság pedig a felfüggesztés után 15 napon belül kényszertörlést

rendel el.

Beszámoló közzétételi kötelezettség elmulasztása nem adószám felfüggesztéssel, hanem két

alkalommal mulasztási bírsággal súlytható, utána meg törlik az adószámot.

Nem valós bejelentett székhely esetén is adószámot törölnek. (24/B.§)

 

Az elévülési idő az adókötelezettségre vonatkozó bevallás benyújtásától számítódik.

Elévülési idő    – adó ellenőrzésnél – tárgyév + 6. év vége (2004-tól ellenőrizhetik)

– számviteli ellenőrzésnél – tárgyév + 11. év vége (1999-tól ellenőrizhetik)

A hőpapírra nyomtatott pénztárgépes számlák (pl.: tankolás) 1-2 év múlva láthatatlanok!,

így nem tesz eleget az iratmegőrzés szabályainak.

 

A vállalkozónak a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat a változás bekövet-

kezésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni az adóhatóság(ok)nak (T201T)

Egyéb bejelentési kötelezettség pl.: alakulás módja, tagok adóazonosító jele.

Az adó késedelmes megfizetésénél az esedékesség napjától a megfizetés napjáig, a költségvetési támogatás esedékesség előtti igénybevétele esetén az igénybevételtől az esedékesség napjáig terjedő időszakra késedelmi pótlékot (167.§)kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot nem lehet felszámítania az adóhatóságnak. Nem kell késedelmi pótlékot fizetni arra az időszakra, amelyre a késedelmet elháríthatatlan külső ok idézte elő.

Hibás bevallás önellenőrzéssel helyesbíthető, amíg hatósági ellenőrzésre nem kerül sor. Az önellenőrzési pótlék (168.§) mértéke az első önellenőrzésig csupán a késedelmi pótlék felét kell megfizetni, ami lényegében a jegybanki alapkamat.

Adóbírság (170.§) az adóhiány 50%-a.
Törölheti az adóbírság felét a NAV , ha az adózó a megállapított adókülönbözetet nem vitatja, azt határidőre befizeti, és lemond a fellebbezés jogáról.

Mulasztási bírság (172.§) 500 eFt-ig terjedő lehet bejelentési-, változásbejelentési-, adatszolgáltatási és bevallási kötelezettség elmulasztásánál.

 

KOCKERD

Cégalapítás, cégmódosítás, illetve adószám változás előtt az adóhatóság új törvényi szabályzás alapján egy speciális kérdőívet küldhet az adózó részére. A kérdőív elsődleges feladata, hogy az adózó által végezni kívánt tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek fennállásáról kapjon hiteles képet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az alábbi információkat kérik az adózótól:

a tevékenység részletes bemutatása,

a foglalkoztatottak számával, az alkalmazás jellegével kapcsolatos információk közlése,

a tevékenység folytatásához rendelkezésre álló eszközök bemutatása,

a tevékenység végzéséhez szükséges helyiség adataira, valamint a helyiség használatának jogcímére vonatkozó információk közlése,

a végezni kívánt tevékenységhez rendelkezésre álló pénzügyi, finanszírozási források részletes bemutatása.

Kérdőív 13 oldalon keresztül kíváncsiskodik, többé-kevésbé jól irányzott kérdésekkel.  Az eljárást elrendelő végzést követően a nyomtatvány kézi kitöltésére (valószínűleg lesz ÁNYK-s változat is) 10 nap áll rendelkezésünkre. Ha ezt mégsem tennénk meg, akkor a jogszabály értelmében az adóhatóság figyelmeztet, hogy pótoljuk, de ha ezt is figyelmen kívül hagyjuk, akkor az adószám törlését rendeli el!!.

KOCKERD LETÖLTÉSE

 

 

<– Vissza a Hírekhez

Copyright © 1996 - 2022 Duó-Kontír Bt.