Duó-Kontír Bt.

... a könyvelés otthona ...

Jogszabályok

Alább felsoroljuk egy gazdasági társaság működéséhez kapcsolódó alapvető jogszabályokat (a teljesség igénye nélkül), melyekre kattintva a net.jogtár.hu segítségével az éppen hatályos szöveg megtekinthető.

Gt.

Ptk. (új)

2006. évi IV. tv.

2013. évi V. tv.

a gazdasági társaságokról1

a Polgári Törvénykönyvről

Ctv

Civil tv

 

2006. évi V. tv.

2011. évi CLXXV. tv.

 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Szt. 2000. évi C. tv.  a számvitelről1
Art. 2003. évi XCII. tv.  az adózás rendjéről1
2011. évi CLXVI. tv. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról1
TAO 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról1
EVA

KATA/KIVA

2002. évi XLIII. tv.

2012. évi CXLVII. tv.

az egyszerűsített vállalkozói adóról1

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 

ÁFA

Kertv

2007. évi CXXVII. tv.

2005.évi CLXIV. tv.

az általános forgalmi adóról1

a kereskedelemről

Mtvk 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről1
SZJA 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról1
Tbj. 1997. évi LXXX. tv. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről1
1997.évi LXXXIII. tv.  a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól1
Tny. 1997. évi LXXXI. tv.  a társadalombiztosítási nyugellátásról1
2011. évi CLXVII. tv.  a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról1
szoc.hj. 2011. évi CLVI. Tv. egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról1
(szociális hozzájárulási adóról)
EHO 1998. évi LXVI. tv. az egészségügyi hozzájárulásról1
Cst. 1998. évi LXXXIV. tv.  a családok támogatásáról1
1991. évi IV. tv.  a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról1
1999. évi XLII. tv. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól1
START 2004. évi CXXIII. tv. a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról1
Mvt. 1993. évi XCIII. tv.  a munkavédelemről1

89/1995. Korm.rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

1996. évi LXXV. tv.  a munkaügyi ellenőrzésről1
2011. évi CLV. tv.  a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról1
Fktv. 2001. évi CI. tv.  a felnőttképzésről1

15/2009. sz. SZMM rendelet kitöltési útmutató

IPA 1990 .évi C. tv.  a helyi adókról1
2003. évi CXXVII. tv.  a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól1
2011. évi CLXXV. tv.  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról1
KKV

2004. évi XXXIV. tv. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

innov 2003. évi XC. tv. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról1
Kvtd 2011. évi LXXXV. tv.  a környezetvédelmi termékdíjról1
súlyadó 1991. évi LXXXII. tv.  a gépjárműadóról1
rehab 2011. évi CXCI. tv.  a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról1
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről1

Copyright © 1996 - 2022 Duó-Kontír Bt.