Duó-Kontír Bt.

... a könyvelés otthona ...

Szolgáltatás

Könyvelés
A mindenkor hatályos és érvényben lévő (2000. évi C. törvény ) számviteli törvényben előírt könyvviteli szolgáltatás ellátását, ezeknek a munkáknak az irányítását, vezetését és a beszámoló elkészítését, valamint a kapcsolódó adótörvények idevonatkozó részeiben előírt bevallások elkészítését és elektronikus benyújtását biztosítjuk a határidők betartásával.

A vállalkozó – ha a megelőző két üzleti év átlagában a nettó árbevétele meghaladja a 10 mFt-ot – a Sztv. 150.§. szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok (számviteli politika és szabályzatok, főkönyvei nyilvántartások összeállításának, bizonylatok formai ellenőrzésének) irányításával, vezetésével, az éves beszámoló elkészítésével olyan személyt vagy társaságot köteles megbízni, aki bejegyzett mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezik.

Nem tartozik a könyvviteli szolgáltatás körébe:

  • A befogadott számlák valóságtartalmának ellenőrzése
  • A befogadott számlákhoz kapcsolódó szerződések, teljesítési igazolások elkészítése
  • A banki utalások határidőre történő teljesítése
  • A házipénztár kezelése
  • Az előző könyvelő által elkövetett esetleges hibák korrigálása. Ha ilyet tapasztal, természetesen fel kell hívnia megbízója figyelmét a hibára, annak várható következményeire, és célszerű javaslatot tenni a hiba korrigálására
  • A lezárt üzleti év iratainak tárolása és őrzése.
  • A bérszámfejtés
  • Szabályzatok elkészítésének felelőssége

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 7-12. §-ai a könyvelők számára ügyfél-átvilágítási kötelezettséget írnak elő.
Ennek alapján a szerződéskötéskor a megbízó ügyfél, valamint annak képviselője és a tényleges tulajdonos azonosításra kerülnek. A Pmt. 10. § (3) bekezdése alapján a megbízó ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt köteles 5 munkanapon belül a megbízott könyvelőt értesíteni, ha az ügyfél-átvilágítás során rögzített adatokban (akár a megbízó ügyfél, akár az azonosított képviselő, akár a tényleges tulajdonos vonatkozásában) változás következne be. Az azonosítás során felveendő adatokat a megbízó ügyfél azonosítási adatlap kitöltésével és az adatokat tartalmazó okiratok bemutatásával, és/vagy ahhoz való hozzájárulás megadásával adja meg, hogy a rögzítendő adatokat tartalmazó okiratokról a könyvelő másolatot készítsen. A könyvviteli szolgáltatási szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult a szolgáltató az ügyfél-átvilágítás során rögzített adatokat kezelni.

Bérszámfejtés
Vállaljuk a bér- és társadalombiztosítási ügyek irányítását írásbeli adatközlés (jelenléti ív, munkaszerződés) alapján – a munkaügyi feladatok ellátása nélkül – továbbá havonta megállapítjuk, elektronikus úton bevalljuk és írásban közöljük a költségvetési kötelezettségeket adónemenként havonta a befizetési határidő előtt.

Tanácsadás
Adózási kérdésekben a tanácsadásnál gazdálkodóbarát megoldásokra törekszünk a törvény adta lehetőségeken belül okleveles könyvvizsgáló közreműködésével.

Szabályzatok
A főkönyvi könyvelés alapját képezi a – Megbízó vezetőjének felelősségére kötelezően összeállított és általa aláírt – Számviteli Politika, Számlarend, Pénzkezelési- és egyéb szabályzatok, melyeket konzultáció után a vállalkozásra alakítva készítünk el külön díjazásért.
(vagy használja az Egzatik Kft. szabályzatait)

Könyvelési díjainkat nem csak a bevételek után, hanem a számlák és az elvégzendő munka alapján a vállalkozásra szabjuk, ezért azok tájékoztató jellegűek.

A megadott alapdíjak 2 fő tag bérszámfejtését is tartalmazzák!

– bevételi (KATA) nyilvántartás 15.000,-Ft-+Áfa/hó-tól
– naplófőkönyv vezetés (alapítvány,egyesület) 25.000,-Ft-+Áfa/hó-tól
– kettős könyvvezetés (Bt., Kft., Közhasznú szervezet, egyéb) 45.000,-Ft-+Áfa/hó-tól
– év végi zárás, mérleg + egy havi díj
– bérszámfejtés (évvégi bevallással) 3.000,-Ft-+Áfa/hó/fő

Copyright © 1996 - 2022 Duó-Kontír Bt.